ilhamımızı dünyadan,
gücümüzü
  •  analitik düşünceden
  •  çeşitlilikten
  •  mantıksal yapıdan
alıyoruz